Visionen

​Steno Diabetes Center har i mere end 88 år været drevet som et hospital, som er specialiseret i behandling, forskning og forebyggelse af diabetes og i uddannelse af sundhedspersonale inden for diabetes.

Steno var i den periode ejet af Novo Nordisk A/S, men blev 1.januar 2017 overdraget til Region Hovedstaden for at blive en del af en helt ny visionær satsning, Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC).

Steno Diabetes Center Copenhagen er Skandinaviens største diabetesklinik og behandler hvert år flere end 9.000 personer med diabetes fra Region Hovedstaden. 

Visionen for SDCC er at løfte hele diabetesområdet i Region Hovedstaden, hvor personer med diabetes i hovedstadsregionen modtager den bedste diabetesbehandling og –forebyggelse for at forbedre deres livskvalitet. SDCC skal desuden bidrage med inspiration og ny viden nationalt og internationalt. På det nationale område sker det bl.a. ved oprettelse af Steno Partners aftaler med de tætteste kliniske samarbejdspartnere.

Ambitionen for SDCC omfatter disse tre målsætninger:

  1. Blive et af de bedste behandlingstilbud globalt for personer med diabetes i et sammenhængende sundhedssystem
  2. Blive et af verdens førende miljøer for klinisk diabetesforskning
  3. At Region Hovedstaden og Greater Copenhagen bliver et globalt fyrtårn i innovativ diabetesuddannelse. 
SDCC er blevet etableret efter en donation på 2,95 mia. fra Novo Nordisk Fonden, der ud over de mange fælles aktiviteter i regionen, også gør det muligt at bygge helt nye fysiske rammer i form af et nyt diabetescenter, hvor op til 14.000 personer med diabetes kan blive behandlet. Dette center skal stå færdigt i september 2021 og er under opførsel ved siden af Herlev Hospital. 

Indtil det nye center står færdigt fortsætter behandlingen på Niels Steensens Vej i Gentofte.


Organisering

Organisationsstrukturen i SDCC består overordnet af fem enheder:
  • Klinikken
  • Forskning
  • Uddannelse
  • Sundhedsfremme
  • CoreLab
Og 3 støttefunktioner: Stab, Kvalitet og data og Supplerende Behandlingsinitiativer.

Steno Diabetes Center Copenhagen ledes af Centerdirektør Allan Flyvbjerg og har en medarbejderstab på knap 400 medarbejdere.

Fakta

Centret blev etableret som Niels Steensens Hospital af Hans Christian Hagedorn i 1932. Visionen var at forbedre behandlingen af diabetes og forske i sygdommen.Redaktør