Kan timing af kostindtag forebygge diabetes, fedme og hjerte-kar-sygdom?

​50 forskere fra ind- og udland var i april samlet i Gentofte for at etablere et internationalt netværk med fokus på døgnrytme og timing af kostindtag inden for diabetes, fedme, og metabolisme.

Vent...

Traditionelle anbefalinger til at forebygge og behandle overvægt og livsstil-sygdomme inkluderer fysisk aktivitet og diæter med et lavt indhold af energi. Dog er det svært for mange at følge disse anbefalinger. For nyligt er der kommet fokus på, at tidspunktet på dagen, hvor man indtager mad- og drikkevarer, kan have betydning for folkesundheden. Tidspunktet har nemlig indflydelse på stofskiftet via døgnrytmer i kroppens biologiske processer. Nyere forskning har vist gavnlige effekter af konceptet ’tidsbegrænset spisning’ på metabolisk sundhed. Konceptet ’tidsbegrænset spisning’ tillader kostindtag indenfor et begrænset antal timer, typisk 8-10 timer, men uden begrænsninger i forhold til typen og mængden af mad og drikke.

Seniorforsker Kristine Færch og post doc. Jonas Salling Quist fra Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) har i samarbejde med førende internationale forskere inden for området chrono-biologi og metabolisme indledt et lodtrækningsstudie, hvor de undersøger effekter af ’tidsbegrænset spisning’ på vægttab og diabetesrisiko, RESET-studiet.
Circle Dome 1.jpg
Ud over RESET studiet har Kristine Færch været involveret i at etablere et internationalt forskningsnetværk, CIRCLE-DOME. Det første netværksmøde blev holdt i Gentofte i starten af april. Mødet inkluderede diskussioner om igangværende studier og fremtidige samarbejder. Netværksmødet blev arrangeret med støtte fra Danish Diabetes Academy og Novo Nordisk Fonden. På CIRCLE-DOME-mødet præsenterede Jonas Salling Quist og ph.d.-studerende Marie Møller Christensen, Hanne Pedersen og Natasja Bjerre forskellige aspekter af studiedesign og metoder til RESET-studiet. En anden ph.d.-studerende fra SDCC, Kim K. B. Clemmensen, fremlagde nye resultater om sammenhængen mellem fastelængde og udskillelsen af hormoner fra tarmen baseret på data fra den store danske ADDITION-PRO-undersøgelse, hvor SDCC har spillet en vigtig rolle. Specialestuderende ved SDCC, Christina Mogensen, modtag en pris for den bedste posterpræsentation i kategorien "human studies", da hun fremlagde analyser fra det netop afsluttede PRE-D-studie.

Den overordnede konklusion på CIRCLE-DOME-mødet var, at der er et stort forebyggelses- og behandlingspotentiale i timing af kost, motion og medicin i relation til stofskiftesygdomme. Resultatet af igangværende og fremtidige undersøgelser kan på sigt bidrage til udformning af nye anbefalinger indenfor timing af sundhedsrelateret adfærd.


Om CIRCLE-DOME-netværket:

CIRCLE-DOME-netværket ’CIRcadian CLock and timing of Eating in Diabetes, Obesity and MEtabolism) har i øjeblikket 68 medlemmer, som dækker forskere fra forskningsinstitutioner fra 13 forskellige lande såvel som personer fra industrien, herunder Novo Nordisk, Gubra, Unilever og iMotions.


Can timing of meals prevent obesity, diabetes and cardiovascular disease?

 
On the 4th and 5th of April 2019, fifty researchers including leading experts and junior researchers were gathered at Schæffergården in Gentofte to establish a new research network with focus on the role of circadian clock and timing of eating in diabetes, obesity and metabolism (CIRCLE-DOME).


Traditional strategies to prevent and treat obesity and metabolic diseases include physical activity and quantity and quality of food intake, but implementation and maintenance of such interventions is challenging. Recently, the importance of timing of food intake has received attention. Timing of food intake affects metabolism through circadian rhythms of biological functions including glucose tolerance. Few smaller studies have suggested promising effects of ‘time-restricted eating’ on cardiometabolic risk. Time-restricted eating allows food intake within a limited daily time frame, typically 8-10 hour, but with no restrictions on the type or amount of foods eaten.

Researchers from Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) have in collaboration with leading experts in the field of chronobiology and metabolism initiated a large randomized controlled trial investigating effects of time-restricted eating on behavior and metabolism in individuals at high risk of type 2 diabetes. The study is called the RESET trial and is funded by a Steno Collaborative Grant from the Novo Nordisk Foundation.

In addition to the research projects, Senior Researcher Kristine Færch from SDCC has also been involved in establishing a new research network, focusing on the role of circadian clock and timing of eating in diabetes, obesity and metabolism (CIRCLE-DOME). The first meeting in this network took place at Schæffergården in Denmark last week. The CIRCLE-DOME meeting included excellent presentations from senior and junior researchers and allowed for fruitful discussions regarding ongoing studies and importantly also discussions regarding knowledge gaps and future collaborations. The meeting was supported by the Danish Diabetes Academy and the Novo Nordisk Foundation.

From SDCC, Post Doc Jonas Salling Quist and PhD students Marie Møller Christensen, Hanne Pedersen, and Natasja Bjerre presented different aspects of the study design and methods for the RESET studyAnother SDCC PhD student, Kim Clemmensen, presented novel data on the association between fasting length and glucose-stimulated incretin response based on data from the large Danish ADDITION-PRO study. Master student at SDCC, Christina Mogensen, ended the day by receiving a price for the best poster presentation in the category “human studies”.

The take-home message of the meeting was that there is a large prevention and treatment potential in timing of food intake, exercise and medication in relation to metabolic diseases. However, the relevance and impact of such interventions has yet to be determined based on large scale collaborative intervention studies. The outcome of ongoing and future studies will likely inform the design of public health recommendations and initiatives that include timing of health-related behavior.

About the CIRCLE-DOME network:

The CIRCLE-DOME network has currently 68 members working in the field of circadian clock and metabolism. Members cover researchers from research institutions from 13 different countries as well as people from the industry, e.g. Novo Nordisk, Gubra, Unilever, and iMotions.Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor