illustration med tandhjul, bøger, værktøj og mennesker

​​​Illustration fra Sundhedsfremme på Erhvervsuddannelser.

SDCC lancerer ny vidensportal om sundhedsfremme på erhvervsuddannelser

​Vidensportalen ”Sundhedsfremme på Erhvervsuddannelser” samler forskning, praksis og konkrete indsatser om sundhedsfremme og forebyggelse på erhvervsuddannelser. Portalen er et tilbud til alle, som arbejder med sundhed og trivsel på erhvervsskoleområdet.​​​

Vent...

De seneste år har der været stigende interesse og stor opbakning – både politisk, kommunalt og lokalt – til at arbejde med at fremme sundhed og trivsel blandt eleverne på erhvervsuddannelserne. Erhvervsskoleelever er nemlig en målgruppe, der på flere områder har en høj forekomst af helbredsmæssige risikofaktorer, såsom rygning, fysisk inaktivitet og usunde kostvaner, og derfor er mere udsat for at blive ramt af dårlig trivsel og kroniske sygdomme.

Der er mange gode initiativer i gang ude på erhvervsskolerne, men opsamling og videreformidling af initiativerne og projekter er fortsat begrænset. Dette øger risikoen for, at indsatser ikke koordineres tilstrækkeligt imellem aktører og sektorer, samt at nye aktiviteter på området ikke bygger ovenpå tidligere erfaringer og resultater fra både ind- og udlandet.

Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) har på den baggrund skabt en national vidensportal med forskningsviden, praksiserfaringer, konkrete indsatser og anbefalinger til forebyggelse og sundhedsfremme, der kan anvendes af alle, der arbejder med området. Formålet med den nye vidensportal er at tilbyde en fælles platform, hvor relevant viden er samlet og gjort lettilgængelig og nemt anvendelig for herved at understøtte det fremtidige arbejde med at øge fysisk og mental sundhed hos elever på erhvervsuddannelser.

Vidensportalen er netop blevet lanceret på et møde i Netværk for Sundhedsfremme på Erhvervsuddannelser og blev godt modtaget. Håbet er, at kendskabet til portalen nu kommer bredt ud til alle med interesse indenfor området sundhedsfremme og erhvervsuddannelser.

"Vi håber, at SDCCs nye vidensportal kan inspirere nationale og lokale aktører og skabe bedre forudsætninger for at igangsætte sundhedsfremmende initiativer for erhvervsskoleelever på baggrund af både forskning og tidligere praksiserfaringer. Vi ved også, at erhvervsuddannelserne har svært ved at rekruttere og fastholde elever, og hvis arbejdet med at fremme elevernes trivsel og sundhed samtidig kan bidrage til at skabe mere attraktive uddannelser, er det en ekstra bonus", siger Anne Sidenius, postdoc i team Børn & Unge på SDCC og ansvarlig for udviklingen af vidensportalen.

Vidensportalen giver bl.a. et landsdækkende, digitalt overblik over specifikke indsatser samt praksiserfaringer, evalueringer og resultater herfra. Indsatserne er opdelt i forskellige sundhedstematikker samt indsatstyper, f.eks. undervisning af elever og opkvalificering af medarbejdere. Alle indsatser er afprøvet i Danmark inden for de seneste 20 år og er enten direkte målrettet erhvervsskoleelever eller vurderet som relevant for denne målgruppe.

På vidensportalen finder man også den nyeste viden og evidens på en række centrale sundhedsområder​, herunder anbefalinger på baggrund af forskning, der kan bruges til at kvalificere og styrke kommende indsatser yderligere.​​

Vidensportalen Sundhedsfremme på Erhvervsuddannelser kan findes her.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor