​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Netværk for Sundhedsfremme på Erhvervsuddannelser

På denne side kan du læse om det nationale Netværk for Sundhedsfremme på Erhvervsuddannelser, herunder formål og rammer for netværket


Siden Erhvervsskolereformen i 2015 har der været et stigende fokus på at fremme sundhed og trivsel på erhvervsuddannelser (EUD). 

Flere undersøgelser viser, at erhvervsskoleelever i højere grad end den øvrige danske befolkning fx er overvægtige (39 %), ryger dagligt (29 %) og føler sig ensomme (41 %) – dermed er mange i høj risiko for at udvikle sygdomme tidligt i livet og mærke store konsekvenser herved. Potentialet er stort, da sundhedsfremmende indsatser på erhvervsskoleområdet således kan nå en sårbar gruppe og være med til at mindske social ulighed i sundhed. 

For at koordinere og videndele mellem projekter og aktører, der arbejder med sundhed og trivsel på erhvervsuddannelser, driver Steno Diabetes Center Copenhagen det nationale Netværk for Sundhedsfremme på Erhvervsuddannelser

Netværket er henvendt til alle organisationer (både forskning og praksis), skoler, kommuner og enkeltpersoner med interesse i at understøtte sundhedsfremme og forebyggelse på erhvervsskoleområdet.​


Fo​rmål med netværket

Det nationale netværks formål er:

 • At være et forum, hvor deltagere kan dele læring, viden og erfaringer med sundhedsfremmeinitiativer på erhvervsskoleområdet 

 • At bidrage til fælles kapacitetsopbygning

 • At koordinere og kvalitetssikre eksisterende og nye projekter

 • At opbygge relationer og netværk mellem deltagerne


Indhold og mødestruktur

Netværket mødes to gange årligt til møder á 2-3 timers varighed, og der er mulighed for at deltage både ad hoc/interessebaseret eller som fast deltager. Der opfordres desuden til, at deltagerne i netværket sparrer og deler viden med hinanden imellem netværksmøderne, fx i interessegrupper eller med fokus på specifikke emner/problemstillinger.

Enhed for Sundhedsfremmeforskning ved Steno Diabetes Center Copenhagen er overordnet tovholder for netværket, men fagligt indhold, dagsorden og oplæg på møderne planlægges i fællesskab med netværkets medlemmer.

Indholdet på møderne vil være en blanding af status på arbejdet med sundhedsfremme fra deltagerne, netværksaktiviteter og faglige interne/eksterne indlæg. Alle medlemmer opfordres til at byde ind til dagsorden og program, og møderne afholdes på skift hos de deltagende organisationer. • 3F

 • Aarhus Kommune - Folkesundhed Aarhus​

 • BørnUngeLiv

 • Center for Forebyggelse i Praksis v. Kommunernes Landsforening (KL)

 • ​Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM)

 • Dansk Firmaidræt

 • Danske SOSU-skoler

 • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG)

 • DGI - Idræt og Fokus, Unges Fællesskaber

 • ​Erhvervsskolernes Elevorganisation (EEO)

 • EVA - Danmarks Evalueringsinstitut

 • ​​Headspace v. Det Sociale Netværk

 • Just Human

 • Komiteen for Sundhedsoplysning​

 • Kræftens Bekæmpelse

 • ​Københavns Kommune - Center for Forebyggelse og Folkesundhed​

 • Nationalt Center for Erhvervspædagogik v. Københavns Professionshøjskole

 • Novo Nordisk Fonden - Social and Humanitarian Team

 • Region Hovedstaden - Center for Regional Udvikling

 • Rådet for Sund Mad

 • Sex & Samfund

 • Statens Institut for Folkesundhed (SIF), Syddansk Universitet

 • Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC)

 • Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS)

 • Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA)

 • Sund By Netværket

 • Trap Consulting

 • TrygFonden

 • Tænketanken DEA

 • UC SYD​

 • Ventilen DanmarkRedaktør