​​

Samarbejdsgrupper – Fællesskab mod frafald

Formål
At tilbyde eleverne et fællesskab, som de har lyst til at deltage i hver dag, og så ingen elever isoleres på et hold 

Indhold
I indsatsen ’Samarbejdsgrupper’ organiseres eleverne i små enheder, der underbygger de faglige og sociale rammer på uddannelsen. Grupperne skal være med til at skabe et fællesskab mellem eleverne og et trygt miljø på erhvervsuddannelsernes grundforløb, så eleverne tager ansvar for socialt og psykisk undervisningsmiljø. Medlemmerne af gruppen skal i undervisningen løse opgaver i fællesskab og har desuden gensidigt et ansvar for de enkelte gruppemedlemmers sociale trivsel. En kontaktlærer har ansvar for at følge den enkelte gruppe, og gruppen referer til kontaktlæreren, som den jævnligt holder møde med. Indsatsen består af følgende trin:

 1. Skolen indkalder de nye elever og deres forældre til en informationsaften nogle måneder før skolestart. Inden mødet udfylder eleven et skema om bl.a. forventninger til uddannelsen. På mødet orienterer skolen om uddannelsen, og efterfølgende er der en samtale mellem elev, forældre og kontaktlære – her vurderer man i fællesskab elevens forudsætninger for at gennemføre grundforløbet, og der udarbejdes en foreløbig uddannelsesplan og en aftale mellem elev og kontaktlærer

 2. På første skoledag afklarer skolen elevernes kompetencer og indplacerer derefter eleverne på hold. I løbet af den første uge deler kontaktlæreren sit hold op i samarbejdsgrupper:

  • Grupperne får praktiske opgaver, som de skal løse i fællesskab, og skal bl.a. holde tæt kontakt og sikre, at fraværende elever får nødvendig information

  • Gruppen holder møde forud for møder med deres kontaktlærer, så kontaktlæreren fremover hovedsageligt får information fra gruppen og ikke fra den enkelte – det er således gruppen, der holder øje med den enkeltes trivsel og studieaktiviteter og eventuelt gribe til handling sammen med kontaktlæreren

  • Igennem uddannelsen har kontaktlæreren løbende kontakt med grupperne og får derigennem fornemmelse for elevernes trivsel

 3. Ved introugens afslutning gennemgår kontaktlæreren uddannelsesplanen med hver elev og justerer den i fællesskab

Målgruppe
Elever på erhvervsuddannelsernes grundforløb

Omkostninger
Metoden kræver, at skolen har en kontakt-/ teamlærerordning eller anden ordning, hvor en lærer har tæt kontakt til eleverne. Desuden skal skolen nedsætte en styregruppe og eventuelt udstyre kontaktlærere med en mobiltelefon

Hvem kan varetage aktiviteten?
Skolens kontaktlærere etablerer samarbejdsgrupperne, som efterfølgende varetages af gruppens medlemmer. Skolen nedsætter en styregruppe, som sikrer kvalificeret hjælp til en elev, hvis kontaktlæreren retter henvendelse - styregruppen opsamler ligeledes gode idéer og initiativer fra alle involverede i projektet og iværksætter evt. idéerne med det samme

Evalueringsresultater og praksiserfaringer
En opsamling af metoden viser følgende praksiserfaringer:

 • Når eleverne er organiseret i mindre grupper, motiveres de tavse, men seriøse og reflekterede elever til at formulere sig om holdets og den enkeltes trivsel, deres læring mm.

 • Når grupperne fungerer, har eleverne en stor bevidsthed om deres ansvar over for hinanden

 • Kontaktlærerens samtaler med gruppen sparer tid og giver andre oplysninger end en individuel samtale

 • Det er svært at holde fast i gruppeforløbet. Når hverdagen sætter ind, skal lærere og ledelse være parate til at motivere eleverne til at fortsætte udviklingen

Afsendere af indsatsen
Erhvervsskolen Nordsjælland

Læs mere her:

Dokumenter i PDF-format:
Om samarbejdsgrupper.pdf (side 112-116)
Skema til skolestart og uddannelsessamtale før etablering af samarbejdsgrupper.pdf (bilag 13, side 34-36)
Forventningsafstemning i samarbejdsgruppen.pdf bilag 14, side 37)​


Redaktør