​​​​​​

Headspace - nogen at tale med

​Formål 
At fremme mental sundhed og trivsel blandt unge ved at give dem nogen at dele deres tanker og bekymringer med

Indhold
Headspace er et åbent, anonymt og gratis rådgivningstilbud til unge. Rådgivning leveres af frivillige rådgivere i alle aldre i ét af de lokale Headspace-centre, som er lokaliseret i 28 kommuner - nogle af disse centre tilbyder også gruppeforløb for unge. Hvis der er langt til det nærmeste Headspace-center, er det ligeledes muligt at modtage rådgivning via telefon, SMS eller en online chatfunktion

Headspace står desuden bag en række andre initiativer og ydelser. De kommer fx ud til skoler for at undervise i at håndtere social og psykisk sårbarhed og afholde workshops om trivsel, mental sundhed og andre temaer, samt leverer en målrettet indsats til unge mænd via Headspace+

Målgruppe
Alle børn og unge mellem 12-25 år

Omkostninger
Gratis

Hvem kan varetage aktiviteten?
Eleven skal selv kontakte Headspace for individuel rådgivning
Undervisere kan kontakte det lokale Headspace-center for oplæg hér

Evalueringsresultater og praksiserfaringer
En evaluering af Headspace blev udgivet i 2019. Den bygger primært på kvantitative data suppleret af interviews, som viser oplevelsen af virkninger blandt Headspace’ ungerådgivere og blandt unge brugere af Headspace; der er ikke tale om en direkte effektevaluering. Følgende resultater fremgår blandt andet:

  • ​Unge brugere føler sig i høj grad respekteret og forstået (94% af samtalerne)
  • Unge brugere oplever i høj grad, at der er plads til at tale om det, de gerne vil (88% af samtalerne)
  • Unge brugere føler sig i høj grad tilpas i den måde, som de taler med vejlederen på (92% af samtalerne)
  • Unge brugere giver udtryk for, at deres livstilfredshed og trivsel generelt stiger i løbet af deres forløb i Headspace
  • I hvert 5. ungeforløb har Headspace hjulpet den unge med at få kontakt til en relevant organisation, læge eller psykologtilbud
  • ​Det vides ikke, om de positive virkninger ved brugen af Headspace fastholdes over tid

Afsendere af indsatsen
Det Sociale Netværk

Læs mere her:

Dokumenter i PDF-format:Redaktør