​​​​​​​

Trivsel Smiley

Formål 
At styrke elevernes trivsel, så flere elever fuldfører en erhvervsuddannelse

Indhold
Trivsel Smiley er et gratis, videobaseret program, der kørte på 16 danske erhvervsskoler i 2016- 2019. Forløbet er herefter omdannet til indholdet på hjemmesiden trivselsmiley.dk, som er frit tilgængeligt og guider lærere gennem en række aktiviteter og workshops. Forløbet har et forebyggende og sundhedsfremmende sigte, der dels fokuserer på at hjælpe elever, der mistrives, og dels fokuserer på at påvirke alle elevers trivsel positivt

Udover hjemmesiden er der mulighed for et kursus til 4-6 medarbejdere i Psykisk Førstehjælp til unge (genkendelse af symptomer på mistrivsel samt viden om, hvordan man støtter eleven til at få professionel hjælp)

Målgruppe
EUX/EUD-elever

Omkostninger
Trivsel Smiley: Gratis
2-dages kursus i Psykisk Førstehjælp: 3.500 kr., som bookes via psykiatrifonden.dk

Hvem kan varetage aktiviteten?
Selvom programmet er afsluttet, kan hjemmesiden og de tilhørende materialer stadig benyttes. I den forbindelse anbefales det, at skolen nedsætter en projektgruppe på 4-6 medarbejdere, der efter at have deltaget i Psykisk Førstehjælp-kurset varetager undervisning af eleverne.

Evalueringsresultater og praksiserfaringer
Der er ikke foretaget en systematisk evaluering, men Trivsel Smiley har udgivet videoer om oplevelsen af Trivsel Smiley blandt henholdsvis elever og personale på erhvervsskoler (se videoerne nederst hér):

  • ​Flere skoler oplever, at Trivsel Smiley har en støttende funktion i arbejdet med at reducere mistrivsel hos unge, blandt andet ved at lærerne er blevet hurtigere til at finde løsninger på mistrivsel
  • En skole nævner, at mistrivsel kan skabe indlæringsvanskeligheder, hvorfor Trivsel Smiley synes relevant.
  • To skoler oplever, at Trivsel Smiley kan hjælpe med at fastholde flere elever

Afsendere af indsatsen
Psykiatrifonden

Læs mere her:
Redaktør