​​​​

Børn og Unge

​I teamet arbejder vi tæt sammen med praksis om at udvikle og evaluere bæredygtige og evidensbaserede interventioner. Vi er et tværfagligt team, der tematisk spænder bredt, men fælles er et hovedfokus på sundhedsfremmende indsatser målrettet børn og unge.

Risikoen for at udvikle ikke-smitsomme sygdomme stiger i løbet af livet, og forebyggende indsatser har større virkning tidligt i livet end interventioner, der igangsættes senere i livet. Det giver altså god mening at fokusere på børn og unge i sundhedsfremme. Derudover er det nødvendigt, at sundhedsfremmende indsatser fokuserer på befolkningsgrupper i en sårbar position for at reducere uligheder i sundhed. Indsatser rettet mod hele populationen skal dermed helst suppleres af indsatser der når mere sårbare populationer, for at have en effekt på ulighed i sundhed og for at undgå et snævert fokus på individuel risikoadfærd.

Derfor arbejder vi målrettet på at nå børn og unge i settings og lokalområder, hvor der er særligt behov for forebyggende og sundhedsfremmende indsatser. Børn og unge i f.eks. udsatte boligområder eller på erhvervsskoler repræsenterer sådanne målgrupper og settings.

For at sikre effektiv forebyggelse og understøttende, bæredygtige betingelser, der gør det nemt at træffe sunde valg, er der et behov for koordinerede, tværsektorielle, multikomponent- og helhedsorienterede interventioner på flere niveauer. Disse bør kombineres med demokratiske og involverende processer, der inddrager målgruppen i at definere, planlægge og implementere interventioner.

Sandsynligheden for en høj grad af bæredygtighed øges ved, at interventionen opleves som meningsfuld og relevant af målgruppen, og at målgruppen udvikler ejerskab af interventionen i arbejdet med den. I overensstemmelse hermed er behovet for at arbejde med komplekse systemmodeller (Systems Thinking) indenfor folkesundhed for nylig blevet fremhævet, hvilket vi i teamet integrerer i vores arbejde.

Teamet arbejder for: 

  • At understøtte udvikling og implementering af interventioner baseret på en systemisk forståelse og med inddragelse af relevante aktører og målgrupper – og deraf uddrage ny viden om virksomme indsatser, systemer og modeller. 
  • At vores interventioner også skal have en effekt på længere sigt. Derfor skal de indsatser, vi arbejder med, opbygge kapacitet og være bæredygtige samt have et implementerings- og skaleringspotentiale. 
  • At undersøge processer i og virkninger/effekter af interventioner, herunder udvikle og anvende de rette og nødvendige designs og metoder, så de tjener både praksis og forskning. 
  • At påvirke policy og praksis med vores arbejde. Vi har derfor et stærkt fokus på både videnskabelig og praksisrelevant formidling.
  • At vores indsatser er med til at reducere social ulighed i sundhed.

Vores arbejde fokuserer på:

  • Målgrupper: Børn og familier med børn primært i folkeskolealderen samt ungdomspopulationer i øget risiko (fx erhvervsskoleelever). 
  • Settings: Skoler, idræts- og naturarenaer, udsatte boligområder, erhvervsuddannelser og andre uddannelsessektorer eller arenaer, der inkluderer unge i risiko. 
  • Fysisk, social og mental sundhed, afhængigt af behovet og motivationen i målgruppen. Fx arbejder vi med datadrevne sundhedsfremmeindsatser, hvor indholdet af indsatsen defineres af praksis med udgangspunkt i lokale data om sundhedsadfærd. Vi har en særlig ekspertise indenfor fysisk aktivitet/bevægelse/udeliv og udeundervisning, bevægelses- og madkompetencer (physical literacy og food literacy) og røgfri skoletid.
  • Populationsbaserede interventioner med et fokus på at reducere social ulighed ved at være specielt effektive blandt sårbare grupper og udsatte grupper.

Forskningsmedarbejdere

Charlotte Demant Klinker (teamleder)
Peter Elsborg, postdoc
Rikke Dalgaard Hartmeyer, postdoc
Mads Bølling,  postdoc
Nanna Wurr Stjernqvist, postdoc
Julie Hellesøe Christensen, ph.d.-studerende
Cecilie Karen Ljungmann, ph.d.-studerende
Anne Sidenius, videnskabelig assistent
Lene Winther Ringgaard, specialkonsulent

Studentermedhjælpere

Lisa Marie Bak
Liv Mathilde Pampiri
Helene Rald Johnsen 
Redaktør